Voorrondes Burgerkoning(in) 2016

Heilig Kruis Gilde was gastheer van de eerste twee teams in de voorronde voor de ‘Burgerkonig(in) Gerwen’ :
den Driehoek met zo’n twintig deelnemers en Tjonge Jonge met een man of tien.
In groepjes van drie en vier hadden zij de kruisboog-pijlen afgevuurd, en wonderbaarlijk vaak een plaatje van de mast geschoten.
Bij de Driehoek waren er zes mensen die vijfmaal raak hadden. Na loting werd Frans vd Sande tot dagwinnaar uitgeroepen.
Bij Tjonge Jonge hadden vier deelnemers zesmaal raak. Ook hier werd geloot en was Erik van Leuken de dagwinnaar.
 
De volgende voorrondes zijn gepland op woensdag 11 mei Jong Nederland Gerwen, op 18 mei CV de Narre Kappen en 25 mei de Dorpsraad en zondag 22
mei komen de Veteranen van RKGSV.